Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,814

 Developing Curriculum of Bachelor at University of Foreign Language Studies in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Minh Hiep
Nơi đăng: International Journal of Science and Research; Số: Vol. 5 Issue 6;Từ->đến trang: 2605-2609;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The curriculum is the backbone of the entire training process at university and also is a significant factor that determines the quality of university education. One of the important tasks of the university in general and universities in particular foreign languages is focused on developing the curriculums towards standardization and modernization which are suitable with practical, specific conditions of each country, ensure the update, modern as well as approach quality standards of the region and the world. The article refers to developing the curriculums in universities, assessing the curriculums and supposes the measures to develop the curriculums of BA in foreign languages in Vietnam at present.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn