Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,110,704

 Biện pháp quản lý sinh viên ngoại trú Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Minh Hiệp; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2013-05-13 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn