Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,733

 Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn Tiếng Anh tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ nhiệm:  Lê Minh Hiệp
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: 60.14.01.14 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn