Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,527

 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHÁY NGHÈO CHO ĐỘNG CƠ XĂNG 4 KỲ VỚI HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU PHUN SƠ MI SỬ DỤNG VÒI PHUN KHÍ HỖ TRỢ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Minh Tiến*; TS. Lê Văn Tụy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 39;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày khả năng có thể kết hợp các yếu tố lợi thế từ PFI và hệ thống GDI bằng cách áp dụng một vòi phun không khí hỗ trợ trên hệ thống phun bán trực tiếp (SDI). Thứ nhất, một bộ chuyển đổi sử dụng khí nén để cải thiện phun vòi phun thông thường nhằm giảm kích thước giọt nhiên liệu đã được thực hiện. Thứ hai, việc cải tiến đường ống nạp bằng cách sử dụng tấm xoáy và đóng một van nạp nhằm tăng tỷ lệ xoáy lốc trong xi-lanh kết hợp với chuyển động không khí để tạo thành hỗn hợp giàu xung quanh bugi và hỗn hợp nghèo ở vị trí khác. Động cơ sau đó đã được thử nghiệm trên băng thử động cơ và thực nghiệm với tốc độ động cơ tại 3000 v/p và mô-men xoắn 2 Nm. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng tỷ lệ không khí - nhiên liệu (AFR) tăng từ 17,1 đến 23,7(tăng khả năng cháy nghèo) trong khi suất tiêu hao nhiên liệu và hệ số dao động áp suất đã được giảm đáng kể.
ABSTRACT
This paper presents the possible combinations of advantage factors from PFI and GDI system by applying an air-assisted injector on Semi-direct Injection System (SDI).Firstly, an adaptor that uses compressed air to improve the atomization of conventional injector and reduce droplet size is made. Secondly, the modifications of intake port by using vortex plate and the other by closing one intake valve increase swirl ratio of in-cylinder air motions which help to form rich mixture around spark plug and lean mixture at other locations. This combination transforms traditional PFI system into SDI one. The engine then is tested on test bench at 3000 rpm engine speed and 2 Nm torque. Experiment results indicate that lean limit increases from air-fuel ratio (AFR) 17.1 to 23.7 while brake specific fuel consumption and coefficient of variation are reduced significantly.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn