Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,230,137

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÍNH NĂNG ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL. Tác giả: Bùi Văn Ga; Dương Việt Dũng; Nguyễn Việt Hải; Võ Anh Vũ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
[2]Bài báo: ĐẶC TÍNH ỨNG XỬ CỦA VẬT LIỆU KÉP GỖ- COMPOSITE TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚT. Tác giả: Trần Văn Luận; Nguyễn Văn Đông; TS. Lê Minh Tiến*
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 35. Năm 2014.
(Sep 19 2014 10:51AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của thành phần CH4, góc đánh lửa sớm và tỉ số nén đến tính năng động cơ biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch. Tạp Chí Giao Thông - Vận Tải. Số: 5/2013. Trang: 7-9, 13. Năm 2013. (Mar 27 2014 11:05AM)
[4]Bài báo: Determination of optimal operational parameters of biogas engines converted from diesel engines by modelling and experimental studies. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Truong Le Bich Tram, Le Minh Tien, Le Xuan Thach. The 14th Asian Congress of Fluid mechanics. Số: Ha Noi - Ha Long. Trang: 819-824. Năm 2013. (Mar 27 2014 11:09AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ Toyota 3Y chạy bằng biogas. Tác giả: Dương Việt Dũng, Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, Lê Minh Tiến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc. Số: Nha Trang. Trang: 161-168. Năm 2012. (Mar 27 2014 10:59AM)
[6]Tham luận: Study of Performance of Biogas Spark Ignition Engine Converted from Diesel Engine. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung, Le Minh Tien, Le Xuan Thach. The International Conference on Green Technology and Sustainable Development. Trang: 129-135. Năm 2012. (Mar 27 2014 10:57AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ nhiên liệu kép biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Nguyễn Việt Hải
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc. Số: Nha Trang. Trang: 243-250. Năm 2012. (Mar 27 2014 11:02AM)
[8]Bài báo: Mô phỏng quá trình cháy dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp Chí Giao Thông - Vận Tải
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 32-34. Năm 2011.
(Mar 27 2014 10:48AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu quá trình cháy nhiên liệu Biogas được đánh lửa bằng phun mồi Diesel. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc. Số: Cửa Lò. Trang: 653-660. Năm 2011. (Mar 27 2014 10:53AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của CO2 đến quá trình cháy dual fuel biogas-propane trong buồng cháy 3-D. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 81. Trang: 96-102. Năm 2011. (Mar 27 2014 10:50AM)
[11]Bài báo: Ảnh Hưởng của CO2 đến quá trình cháy của biogas trong buồng cháy đẳng tích hình cầu. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp Chí Giao Thông - Vận Tải. Số: 11. Trang: 30-34. Năm 2010. (Mar 27 2014 10:51AM)
[12]Bài báo: So sánh hiệu quả của các giải pháp cung cấp biogas cho động cơ đốt trong. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(37). Trang: 65-72. Năm 2010. (Mar 27 2014 10:42AM)
[13]Bài báo: Hạn chế phát thải chất khí gây hiệu ứng nhà kính với công nghệ ứng dụng khí sinh học trên động cơ đốt trong. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Văn Đông. Tuyển tập Công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII. Số: Tập 1. Trang: 383-392. Năm 2009. (Mar 27 2014 9:43AM)
[14]Bài báo: Khả năng giảm phát thải CO2 ở Việt Nam nhờ sản xuất điện năng bằng biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Văn Đông. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(30). Trang: 7-13. Năm 2009. (Mar 27 2014 9:49AM)
[15]Bài báo: Xác định kích thước van cung cấp biogas cho động cơ hai nhiên liệu biogas/diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(32). Trang: 24-31. Năm 2009. (Mar 27 2014 9:53AM)
[16]Bài báo: Xác dịnh kích thước van cung cấp Biogas cho động cơ hai nhiên liệu Biogas/Diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc 2009. Số: Đà Nẵng. Trang: 139-146. Năm 2009. (Mar 27 2014 10:06AM)
[17]Bài báo: Tính toán van cung cấp biogas cho động cơ nhiều xi lanh cỡ lớn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng. Tạp Chí Giao Thông - Vận Tải. Số: 8/2009. Trang: 25-27. Năm 2009. (Mar 27 2014 10:09AM)
[18]Bài báo: Biogas-Gasoline Hybrid Engine. Tác giả: Bui Van Ga, Le Minh Tien, Truong Le Bich Tram, Tran Hau Luong . Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(26). Trang: 40-48. Năm 2008. (Mar 27 2014 9:36AM)
[19]Bài báo: Hệ thống cung cấp biogas cho động cơ dual-fuel biogas/diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: số 2(25). Trang: 17-22. Năm 2008.
(Mar 27 2014 9:39AM)
[20]Bài báo: Hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ cỡ nhỏ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Trương Hoàng Thiện, Lê Minh Tiến. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Huế, 26-28/7/2007. Trang: 159-168. Năm 2007.
(Mar 27 2014 9:18AM)
[21]Bài báo: Sử dụng khí biogas trên động cơ đốt trong cỡ nhỏ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII. Số: Hà Nội, 7-8/12/2007. Trang: 135-148. Năm 2007. (Mar 27 2014 9:31AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn