Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,038

 Nghiên cứu công nghệ sử dụng Biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phan Minh Đức, Hồ Tấn Quyền, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: ĐTĐL.2010G/35 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn