Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,421

 Thiết kế hệ thống giám sát đối tượng chuyển động trên nền tảng nhúng sử dụng Raspberry Pi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Ngọc Quý Văn
Nơi đăng: Đại học Quy Nhơn; Số: JQB.2016.43;Từ->đến trang: 11-16;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhận dạng chuyển động là một bài toán quan trọng của thị giác máy tính và có nhiều ứng dụng trong an ninh, bảo mật, cũng như mạng xã hội. Các hệ thống nhận dạng chuyển động yêu cầu độ tin cậy, tính chính xác, thời gian xử lý nhanh và giá thành hợp lý. Trong bài báo này, tác giả thiết kế một hệ thống nhận dạng chuyển động hướng đến đáp ứng các yêu cầu nêu trên. Chúng tôi thực thi hệ thống này trên board mạch nhúng Raspberry Pi và ứng dụng Matlab lập trình kết nối các modul chức năng gồm Camera và cảm biến phát hiện chuyển động (PIR). Khi hệ thống hoạt động, cảm biến phát hiện chuyển động sẽ gửi tín hiệu về Raspberry Pi để điều khiển Camera chụp và lưu lại hình ảnh vào bộ nhớ. Kết quả thực nghiệm cho thấy, thời gian đáp ứng của hệ thống là 0.3s trong mỗi lần phát hiện thấy đối tượng cho đến khi hoàn thành việc lưu lại hình ảnh
ABSTRACT
Movement detection is an important problem of computer vision and have many applications in the security, privacy, and social networking. The motion capture system requirements of reliability, accuracy, faster processing time and reasonable price. In this paper, author designed a system that identifies moving towards meeting the above requirements. We implemented this system on Raspberry Pi circuit board embedded Matlab programming and application connectivity modules and functions include camera motion detection sensor (PIR). When the system is active, the motion detection sensor will send a signal about the Raspberry Pi to control the camera capture and save the image into memory. Experimental results show, that the response time of the system is 0.3s of each detected object until the completion of the saved image.
[ jqb.2016.43.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn