Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,738

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Môi trường sống trong không gian đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2018 SV cao học năm 1  Đại học Bách khoa
[2]Kiến trúc Công Nghiệp
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2011 SV năm 3  Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn