Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,327,086

 Nghiên cứu năng lực giải quyết xung đột của cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông khu vực miền Trung Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Lê Quang Sơn; Thành viên:  Khoa TL-GD
Số: Đ2011-03-12 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục

Đề tài đã hệ thống hóa các nghiên cứu lý thuyết về xung đột, năng lực GQXĐ; đánh giá thực trạng mức độ hình thành năng lực này ở đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT một số tỉnh khu vực miền Trung; đề xuất các biện pháp bồi dưỡng năng lực GQXĐ cho cán bộ quản lý giáo dục.

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu của đề tài cho phép hệ thống hóa các lý thuyết hiện hành về xung đột và giải quyết xung đột (GQXĐ) nói chung, xung đột và GQXĐ trong lĩnh vực quản lý giáo dục nói riêng. Đề tài cũng cụ thể hóa các phương pháp nghiên cứu đánh giá về năng lực GQXĐ của cán bộ quản lý giáo dục dưới dạng các công cụ nghiên cứu. Tất cả những điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng công cụ cho các nghiên cứu tiếp theo về năng lực GQXĐ và ứng dụng vào thực tiễn quản lý.
  Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài cho phép nhận định mức độ hình thành năng lực GQXĐ ở cán bộ quản lý giáo dục trường Trung học phổ thông (THPT); chỉ ra được các biện pháp hình thành và phát triển năng lực đặc thù này ở đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT, tạo cơ sở cho việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn