Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

QUỐC TẾ:
[1]Article: Querying Heterogeneous Personal Information on the Go. Authors: Danh Le-Phuoc, Anh Le-Tuan, Gregor Schiele, Manfred Hauswirth
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. The Semantic Web–ISWC 2014
marriage affairs open i want an affair
. No: 11. Pages: 454-469. Year 2014.
(Dec 8 2014 4:22AM)
[2]Article: Global Sensor Modeling and Constrained Application Methods Enabling Cloud-based Open Space Smart Sevices. Authors: Anh Le Tuan, Hoan Nguyen Mau Quoc, Martin Serrano, Manfred Hauswirth, John Soldatos, Thanasis Papaioannou, Karl Aberer. The IEEE 9th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing ; The IEEE 9th International Conference on Autonomic and Trusted Computing
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 9. Pages: 196-203. Year 2012.
(Dec 8 2014 4:20AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn