Lê Trương Di Hạ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,829,071

 
Mục này được 29093 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Trương Di Hạ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/09/1987
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Ái Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến Trúc; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kiến Trúc; Tại: Taiwan Tech
Dạy CN: Kiến Trúc
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kiến Trúc, Trường đại học Bách khoa , Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0914070008
Email: ltdha@dut.udn.vn; lediha2004@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 
2010: Giảng dạy tại khoa XDDD & CN - Bộ môn Kiến trúc
2011: Giảng dạy tại khoa Kiến trúc - Bộ môn Kiến trúc
2014-2016: Thạc sĩ tại Đài Loan - ĐH Khoa học & Kỹ thuật ĐL
2016-2020: Tiến sĩ tại Đài Loan - ĐH Khoa học & Kỹ thuật ĐL
2020-nay: Trở về giảng dạy tại khoa kiến trúc

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Flexural Behavior under Elastic and Plastic state and Fire Resistance Mechanism of Timber–Steel composite BeamHành vi uốn dẻo ở trạng thái đàn hồi và dẻo và Cơ chế chống cháy của dầm composite bằng gỗ-thép. Chủ nhiệm: LE TRUONG DI HA. Mã số: 202008. Năm: 2020. (Jun 27 2022 8:31PM)
[2] Đề tài Khác: Study on Performamce of Timber-Steel Composite beams with different Shape of Steel Component. Chủ nhiệm: Tsai Meng-Ting. Thành viên: Hsu Tzu-Ling, Lê Trương Di Hạ, Chang Feng-Cheng. Mã số: 201611. Năm: 2016. (Apr 21 2016 11:01AM)
[3] Đề tài Khác: Numerical Study on Optimization of Wooden-Steel Hybrid Beams Based on Shape Factor of Steel Component. Chủ nhiệm: LE TRUONG DI HA. Mã số: 40004-2. Năm: 2015. (Jun 27 2022 8:03PM)
[4] Đề tài ươm tạo công nghệ: Nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế Bệnh viện chuyên khoa tâm thần thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Trương Di Hạ. Mã số: T20011-02-CBT39. Năm: 2011. (Apr 21 2016 10:57AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải Pháp Tối Ưu Cho Nhà Của bạn Mái Xanh Hay Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời?. Tác giả: Le Truong Di Ha. Người Xây Dựng. Số: 367&368. Trang: 74-77. Năm 2022. (Jun 27 2022 8:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Mechanical properties of built-up timber beams with various cross sections determined using analytical methods. Authors: Meng-Ting Tsai, Truong-Di-Ha Le & Feng-Cheng Chang. Wood Conference Timber Engineering. No: 10. Pages: 1-11. Year 2022. (Jun 27 2022 8:52PM)
[2]Article: Experimental Assessment of the Fire Resistance Mechanisms of Timber–Steel Composites. Authors: TDH Le, MT Tsai. Journals Materials Switzerland. No: 12. Pages: 4003. Year 2019. (Nov 27 2020 3:15PM)
[3]Article: Behavior of Timber -Steel Composite with Dowel Connection under Fire. Authors: TSAI Meng -Ting, LE Truong Di Ha. Key Engineering Material. No: 803. Pages: 195-199. Year 2019. (Nov 27 2020 3:17PM)
[4]Article: Determination of Initial Stiffness of Timber–Steel Composite (TSC) Beams Based on Experiment and Simulation Modeling. Authors: Meng-Ting Tsai, Truong Di Ha Le. Sustainability Switzerland 2018. No: 4. Pages: 1220. Year 2018. (Nov 27 2020 3:19PM)
[5]Article: Modeling of Building Energy Efficiency Based on Green Rating Systems in Subtropical Climate. Authors: Le Truong Di Ha, Chih-Hong Hoang. International Journal of Advances in Science Engineering and Technology. No: Vol-6, Iss-1. Pages: 38-44. Year 2018. (Jun 27 2022 8:45PM)
[6]Article: Study on performance of timber-steel composite beams with different shapes of steel components. Authors: TL Hsu, FC Chang, MT Tsai, TDH Le. Wood Conference Timber Engineering. No: 2017-06-28 15:28:02 (UTC+8). Pages: 116. Year 2016. (Nov 27 2020 3:11PM)
[7]Article: Numerical Study on Optimization of Wooden-Steel Hybrid Beams Based on Shape Factor of Steel Component. Authors: Tsai Meng-ting, Le Truong Di Ha. Bali Indonesia 2015. No: 500. Pages: 1-1. Year 2016. (Nov 27 2020 3:21PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng Best Paper Award

 Kỹ thuật

 2015

 1063684-D

 Indonesia

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn