Lê Trương Di Hạ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28141 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Trương Di Hạ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/09/1987
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Ái Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến Trúc; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kiến Trúc; Tại: Taiwan Tech
Dạy CN: Kiến Trúc
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kiến Trúc, Trường đại học Bách khoa , Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0914070008
Email: lediha2004@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 
2010: Giảng dạy tại khoa XDDD & CN - Bộ môn Kiến trúc
2011: Giảng dạy tại khoa Kiến trúc - Bộ môn Kiến trúc
2014-2016: Thạc sĩ tại Đài Loan - ĐH Khoa học & Kỹ thuật ĐL
2016-nay: Trở về giảng dạy tại khoa Kiến trúc
2016-2020: Tiến sĩ tại Đài Loan - ĐH Khoa học & Kỹ thuật ĐL
2020-nay: Trở về giảng dạy tại khoa kiến trúc

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Numerical Study on Optimization of Wooden-Steel Hybrid Beams Base on Shape Factor of Steel Component. Chủ nhiệm: Lê Trương Di Hạ. Mã số: 2016. Năm: 2016. (Apr 21 2016 10:59AM)
[2] Đề tài Khác: Study on Performamce of Timber-Steel Composite beams with different Shape of Steel Component. Chủ nhiệm: Tsai Meng-Ting. Thành viên: Hsu Tzu-Ling, Lê Trương Di Hạ, Chang Feng-Cheng. Mã số: 2016. Năm: 2016. (Apr 21 2016 11:01AM)
[3] Đề tài ươm tạo công nghệ: Nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế Bệnh viện chuyên khoa tâm thần thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Trương Di Hạ. Mã số: T20011-02-CBT39. Năm: 2011. (Apr 21 2016 10:57AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental Assessment of the Fire Resistance Mechanisms of Timber–Steel Composites. Authors: TDH Le, MT Tsai. Materials. No: 12. Pages: 4003. Year 2019. (Nov 27 2020 3:15PM)
[2]Article: Behavior of Timber -Steel Composite with Dowel Connection under Fire. Authors: TSAI Meng -Ting, LE Truong Di Ha. Key Engineering Material. No: 803. Pages: 195-199. Year 2019. (Nov 27 2020 3:17PM)
[3]Article: Determination of Initial Stiffness of Timber–Steel Composite (TSC) Beams Based on Experiment and Simulation Modeling. Authors: Meng-Ting Tsai, Truong Di Ha Le. Sustainability. No: 4. Pages: 1220. Year 2018. (Nov 27 2020 3:19PM)
[4]Article: Numerical Study on Optimization of Wooden-Steel Hybrid Beams Based on Shape Factor of Steel Component. Authors: Tsai Meng-ting, Le Truong Di Ha. Taiwan. No: 500. Pages: 1-1. Year 2016. (Nov 27 2020 3:21PM)
[5]Article: Study on performance of timber-steel composite beams with different shapes of steel components. Authors: TL Hsu, FC Chang, MT Tsai, TDH Le. WCTE. No: 2017-06-28 15:28:02 (UTC+8). Pages: 116. Year 2016. (Nov 27 2020 3:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn