Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật số
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên hệ Cao đẳng Công nghệ Thông tin  Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin
[2]Lý thuyết thông tin
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2013 Sinh viên hệ Cao Đẳng  Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
[3]Kỹ thuật điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2011 Sinh viên hệ Cao Đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[4]Cấu trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên hệ Cao đẳng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn