Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong dạy học môn triết học Mác - Lênin ở Đại học Đà Nẵng (Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở Trường Đại học bách khoa)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T2007-04-10 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định
Đề tài nghiên cứu mặt mạnh và hạn chế  của PPTT trong giảng dạy môn Triết học Mác -Leenin. Thông qua thực sư phạm để luận chứng sự cần thiết khách quan phải tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong quá trình dạy học để phát huy mặt mạnh và khắc phục điểm yếu của PPTT. Từ đó đề xuất một số giải pháp để tăng cường tính tích cực của PPTT trong dạy học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn