Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quá trình hình thành nhân cách với việc giáo dục, rèn luyện sinh viên ở nước ta hiện nay ( Khảo sát ở Đại học Đà nẵng)
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  PGS.Ts Nguyễn Tấn Hùng; Thành viên:  Th.S Lưu Thị Mai Thanh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: B2006-DDN04-03 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn