Lưu Thị Thùy Mỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,625

 
Mục này được 17435 lượt người xem
Họ và tên:  Lưu Thị Thùy Mỹ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/06/1991
Nơi sinh: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Quê quán Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Nga; Tại: trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Nga; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nga; Tại: Matxcova
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Nga
Điện thoại: 02363699692; Mobile: 0905469391
Email: lttmy@ufl.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy viết cho sinh viên năm 1 khoa tiếng Nga. Chủ nhiệm: Lưu Thị Thùy Mỹ. Mã số: T2017-05-14. Năm: 2018. (Aug 22 2018 3:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC MÔN VIẾT TIẾNG NGA. Tác giả: Lưu Thị Thùy Mỹ. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 4 (125).2018. Trang: 12-16. Năm 2018. (Aug 22 2018 4:01PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn