Nguyễn Lương Vương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,575

 
Mục này được 43107 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lương Vương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/02/1986
Nơi sinh: Đà nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán - Tin; Tại: Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Bí thư
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1
Địa chỉ liên hệ: 102 Hoàng Đạo Thúy, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.730.487; Mobile: 0905 086.680
Email: nguyenluongvuong@gmail.com;nlvuong@ued.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng quản lý phòng học, lịch giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lương Vương. Thành viên: . Mã số: T2013-03-05. Năm: 2013. (Jan 4 2014 10:38AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá giảng viên trực tuyến. Chủ nhiệm: Nguyễn Lương Vương. Thành viên: . Mã số: T2012-03-34. Năm: 2012. (Oct 16 2013 4:21PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Sinh viên hệ không chính quy tại Trường  Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn