Nguyễn Lương Vương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 43353 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lương Vương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/02/1986
Nơi sinh: Đà nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán - Tin; Tại: Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Bí thư
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: Knowledge Representation and Reasoning, Social Network, Recommendation System
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 364 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2009-2018: Phòng Đào tạo, Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng quản lý phòng học, lịch giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lương Vương. Thành viên: . Mã số: T2013-03-05. Năm: 2013. (Jan 4 2014 10:38AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá giảng viên trực tuyến. Chủ nhiệm: Nguyễn Lương Vương. Thành viên: . Mã số: T2012-03-34. Năm: 2012. (Oct 16 2013 4:21PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kỹ thuật tối ưu trong điện toán đa lớp. Tác giả: Đào Như Ngọc, Võ Đình Nam, Nguyễn Lương Vương. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ISSN 1859-3550. Số: 566. Trang: 30-33. Năm 2019. (Dec 11 2020 3:25PM)
[2]Bài báo: Điện toán đa lớp trong mạng di động thế hệ kế tiếp. Tác giả: Đào Như Ngọc, Võ Đình Nam, Nguyễn Lương Vương. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ISSN 1859-3550. Số: 563. Trang: 103-106. Năm 2018. (Dec 10 2020 9:46PM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu giải pháp gắn bó dữ liệu trong đa truy cập vào tài nguyên thông tin dùng chung cho ứng dụng quản lý các tài khoản. Tác giả: Lê Thành Công, Đặng Hùng Vĩ, Nguyễn Thị Thùy, Hồ Minh Hoành, Nguyễn Lương Vương, Lê Văn Sơn. Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ XIII. Năm 2010. (Dec 10 2020 9:45PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Bio-inspired Approaches for Smart Energy Management: State of the Art and Challenges. Authors: Tri-Hai Nguyen, Luong Vuong Nguyen, Jason J. Jung*, Israel Edem Agbehadji, Samuel Ofori Frimpong, and Richard C. Millham. Sustainability (SCIE). DOI:10.3390/su12208495. No: 12(20). Pages: 8495. Year 2020. (Dec 11 2020 3:57PM)
[2]Presentations: Content-Based Collaborative Filtering using Word Embedding: A Case Study on Movie Recommendation. Authors: Luong Vuong Nguyen, Tri-Hai Nguyen, and Jason J. Jung*. In Proceedings of ACM SIGAPP 11st International Conference on Research in Adaptive and Convergent Systems (RACS 2020). DOI:10.1145/3400286.3418253. Pages: 96-100. Year 2020. (Dec 11 2020 4:00PM)
[3]Presentations: Modeling User Loyalty for Korean Political YouTube Channels. Authors: Giang T.C. Tran, Luong Vuong Nguyen, Jason J. Jung*, and Jeonghun Han. In Proceedings of ACM SIGAPP 11st International Conference on Research in Adaptive and Convergent Systems (RACS 2020). DOI:10.1145/3400286.3418254. Pages: 101-106. Year 2020. (Dec 11 2020 4:02PM)
[4]Article: OurPlaces: Cross-Cultural Crowdsourcing Platform for Location Recommendation Services. Authors: Luong Vuong Nguyen, Jason J. Jung*, and Myunggwon Hwang*. ISPRS International Journal of Geo-Information (SCIE). DOI:10.3390/ijgi9120711. No: 9(12). Pages: 711. Year 2020. (Dec 11 2020 4:05PM)
[5]Article: Cognitive Similarity-Based Collaborative Filtering Recommendation System. Authors: Luong Vuong Nguyen, Minsung Hong, Jason J. Jung*, and Bongsoo Sohn. Applied Sciences-Basel (SCIE). DOI:10.3390/app10124183. No: 10(12). Pages: 4183. Year 2020. (Dec 11 2020 3:37PM)
[6]Presentations: Enhance Content-Based Collaborative Filtering Recommendation System Using Word Embedding. Authors: Luong Vuong Nguyen. In Proceeding of the 8th Conference of Graduate School of Chung-Ang University. Pages: 18. Year 2020. (Jan 14 2021 12:42PM)
[7]Article: Crowdsourcing Platform for Collecting Cognitive Feedbacks from Users: A Case Study on Movie Recommender System. Authors: Luong Vuong Nguyen, Jason J. Jung*. Springer Series in Reliability Engineering Book Series, Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-43412-0_9. No: 978-3-030-4311-3. Pages: 139-150. Year 2020. (Dec 11 2020 3:36PM)
[8]Presentations: Crowdsourcing System for Measuring Cognitive Similarity in Recommendation System. Authors: Luong Vuong Nguyen, O-Joun Lee, Hoang Long Nguyen, Sojung An, Jason J. Jung*, and Yue-Shan Chang. In Proceeding of the ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance, and Industry (DSBFI 2019). Pages: 109-113. Year 2019. (Dec 11 2020 3:32PM)
[9]Presentations: Latency Reduction in Caching Algorithms for 5G Networks. Authors: Anh-Tien Tran, Luong Vuong Nguyen, Nam D. Vo, Van Dat Tuong, The Vi Nguyen, Si Van Tien Tran and Nhu Ngoc Dao. In Proceeding of the 6th Annual Conference of Vietnamese Young Scientists (ACVYS 2019). Pages: 75. Year 2019. (Dec 11 2020 3:50PM)
[10]Presentations: Towards a smart construction site: Social Internet of Things approach leveraging workers' safety behaviors analysis. Authors: Si Van-Tien Tran, Nhu Ngoc Dao, Luong Vuong Nguyen, Nam D. Vo, Anh Tien Tran, Kieu Trang Pham, Duc Nghia Vu, Hai Chien Pham. In Proceeding of the 6th Annual Conference of Vietnamese Young Scientists (ACVYS 2019). Pages: 86. Year 2019. (Dec 11 2020 3:54PM)
[11]Presentations: Crowdsourcing Platform for Collecting Users Feedback. Authors: Luong Vuong Nguyen. In Proceeding of the 7th Conference of Graduate School of Chung-Ang University. Pages: 22. Year 2019. (Dec 11 2020 4:09PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen "Thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc". Số: 82/2019/QĐKT/VSAK. Năm: 2019.
[2] Giấy khen "Thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thảo khoa học Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 6 năm 2019 - ACVYS 2019". Số: 30/2019/QĐKT/VSAK. Năm: 2019.
[3] Giấy khen "Thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc". Số: 09/2021/QĐKT/VSAK. Năm: 2020.
[4] Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam "Sinh viên 5 tốt". Số: 90-QĐ/TWHSV. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Sinh viên hệ không chính quy tại Trường  Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn