Lê Vũ Khánh Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,526,641

 
Mục này được 442 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Vũ Khánh Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/11/1987
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công Nghệ Sinh Học; Tại: Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP.HCM
Dạy CN: Công nghệ sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Môi Trường - Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363. 733. 292; Mobile: 090 5 689 548
Email: lvktrang@ued.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn