Lê Văn Phụng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,713,324

 
Mục này được 17769 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Phụng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1964
Nơi sinh: Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam
Quê quán Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ văn và Quản lý Giáo dục; Tại: ĐH Sư phạm Huế, ĐH Sư phạm Hà Nôi
Đơn vị công tác: Phòng Hành chính Tổng hợp; Khoa Y Dược
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản lý Giáo dục
Lĩnh vực NC: Quản lý hoạt động Dạy - Học
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng (P.8008, Viện Anh Ngữ, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng)
Điện thoại: (0511) 3840 775; Mobile: 0914 048 585
Email: phungvanle@gmail.com ; lvphung@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ 1982 - 1989: Công tác tại Phòng Tổ chức Cán bộ Trường Trung học Sư phạm tỉnh QNĐN;
- Từ 1990 - 1994: Công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng; 

- Từ 1994 - 2010: Phó Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm - ĐHSP;
- Từ 2010:  Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Khoa Y Dược - ĐHĐN. 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn