Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,349

 Lập chương trình kết hợp với SAP2000N để tính kết cấu bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ths Lê Viết Thành
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 1(5)-2004;Từ->đến trang: 31-35;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xây dựng phần mềm kết hợp với SAP2000 để tính kết cấu bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Phần mềm này thực hiện các chức năng: đọc các số liệu về kết cấu đã nhập vào SAP2000 và kết quả nội lực, ứng suất mà SAP2000 tính được, sau đó tổ hợp nội lực và thiết kế cốt thép cho các cấu kiện bê tông cốt thép dạng thanh và tấm theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Các chức năng nói trên được phần mềm thực hiện một cách tự động và nhanh chóng. Khi dùng kết hợp phần mềm SAP2000 với phần mềm này, chúng ta có thể thiết kế nhiều dạng kết cấu bê tông cốt thép phức tạp theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
ABSTRACT
This paper presents the building software in combination with SAP2000 to design reinforced concrete structures with Vietnam's standard. This new software carries out such functions as reading out the data put in SAP2000N and the internal force results calculated by it, the calculating the internal force and stress combinations, finally designing the required reinforcement for Frame and Shell elements with Vietnam's standard. These functions of SAP2000N and this software will enable users to design many kinds of complex reinforced concrete structure with Vietnam's standard
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn