Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích đề xuất giải pháp thiết kế kết cấu và thi công cho công trình nhà nhiều tầng trong các khu đất có diện tích hạn chế. Tác giả: Lê Viết Thành, Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (66)/2013. Trang: 68-72. Năm 2013. (Jun 25 2013 9:39PM)
[2]Bài báo: Vận dụng hợp lý các giải pháp kết cấu cho công trình khách sạn Novotel Sông Hàn. Tác giả: Lê Viết Thành
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12(61)/2012. Trang: 114-118. Năm 2012.
(Mar 22 2013 6:53AM)
[3]Bài báo: Lập chương trình kết hợp với SAP2000N để tính kết cấu bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Tác giả: Ths Lê Viết Thành
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(5)-2004. Trang: 31-35. Năm 2004. (Dec 24 2012 7:44PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn