Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,294

 Xây dựng phần mềm tính toán hợp lý tháp thép hệ thanh không gian chịu tác dụng của gió (tĩnh và động) và động đất theo Tiêu chuẩn Việt Nam
Chủ nhiệm:  Ths Lê Viết Thành; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T04-15-74 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Xây dựng một phần mềm bằng ngôn ngữ Visual Basic để tự động xác định các loại tải trọng tác động lên tháp thép (tháp an-ten, cột điện bằng thép) bao gồm tĩnh tải, hoạt tải, gió tĩnh. Sau đó chương trình sẽ xác định các đặc trưng động học của tháp rồi tự động tính toán tải trọng gió động và động đất lên tháp theo TCVN 2737-1995. Tiếp theo chương trình sẽ phân tích ra nội lực, tiến hành kiểm tra các điều kiện bền, ổn định cục bộ và tổng thể của tháp rồi tự động thay đổi tiết diện các thanh thép và quay vòng tính toán cho tới khi đạt được mục tiêu tổng trọng lượng vật liệu thép làm tháp là nhỏ nhất.

Chương trình này sẽ cho phép các kỹ sư thiết kế cột điện hay cột an-ten bằng thép chỉ cần vẽ sơ đồ hệ thanh của tháp (theo hình dáng kiến trúc đã được chọn) rồi nhấn nút chạy. Toàn bộ công việc còn lại sẽ được chương trình tự động thực hiện và cho ra kết quả là kích thước các thanh của tháp sẽ nên là loại thép hình nào để có thể thỏa mãn mọi yêu cầu chịu lực của tháp và trọng lượng vật liệu của tháp là nhỏ nhất.

Chương trình đã được ứng dụng trong công ty Cổ phần Kết cấu thép BMF (đường số 10 khu CN Hòa Khánh) để thiết kế các kết cấu thép.

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn