Lương Văn Thọ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16519 lượt người xem
Họ và tên:  Lương Văn Thọ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/06/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Hoà Hải, Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý lý thuyết; Tại: Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh.
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu; Tại: Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh.
Dạy CN: Vật lý đại cương, Cơ học, Các phương pháp tính.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 26 Phạm Vấn, Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733329; Mobile: 0762607012
Email: tho.luong@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 01/2004 đến nay: Giảng viên khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: “Sức khỏe môi trường địa chất: Hiện trạng và giải pháp cải thiện tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên”. Chủ nhiệm: TS.Lê Phước Cường. Thành viên: ThS.Lương Văn Thọ. Mã số: B2018-DN02-39. Năm: 2020. (Oct 23 2019 8:20PM)
[2] Đề tài Khác: “Survey on displacement of toxic pollutants in geological environment of industrial zone in Danang city, Vietnam via 2D electrical resistivity tomography (ERT)”. Chủ nhiệm: Lê Phước Cường. Thành viên: Nguyễn Thế Nghĩa, Lương Văn Thọ, Shuhei Tanaka. Mã số: GSGES-Kyoto. Năm: 2016. (Dec 1 2016 10:48AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình tích luỹ độc chất môi trường trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung-Tây Nguyên và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường. Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Thành viên: TS. Lê Thị Xuân Thuỳ, ThS. Lương Văn Thọ, TS. Hoàng Hải, TS. Phạm Thị Kim Thoa. Mã số: B2014-01-16. Năm: 2016. (Dec 1 2016 10:52AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Soạn ngân hàng câu hỏi tự luận cho học phần các phương pháp tính”. Chủ nhiệm: Ths. Trương Thành. Thành viên: Lương Văn Thọ, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Đức. Mã số: T2009-03-59. Năm: 2011. (Nov 29 2016 9:11PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp ảnh điện 2D trong khảo sát sự bất đồng nhất của vỏ Trái Đất ”, 2009. Chủ nhiệm: ThS. Lương Văn Thọ. Thành viên: ThS. Lương Văn Thọ. Mã số: T2009-03-59. Năm: 2009. (Nov 29 2016 9:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: "Hiện trạng nước ngầm tại khu vực ranh giới giữa trục đường Võ Nguyên Giáp và Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng". Tác giả: Lương Văn Thọ, Phan Bảo An*, Lê Phước Cường*. Tạp chí KHCN, ĐHĐN. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: Trang: 1-4. Năm 2020. (Apr 28 2020 10:11AM)
[2]Bài báo: KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D-3D, NGHIÊN CỨU CỤ THỂ TẠI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lê Phước Cường*, Lương Văn Thọ. Tạp chí KHCN, ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 7-10. Năm 2018. (Oct 12 2018 8:08PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2d KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT TẠI KHU VỰC ÂU THUYỀN THỌ QUANG TP.ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lương Văn Thọ1, Lê Phước Cường2 1Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; tho.luong@gmail.com 2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; lpcuong@dut.udn.vn . Tạp chí KHCN, ĐHĐN. Số: 5(90).2015. Trang: trang 152 đến 157. Năm 2015. (Nov 29 2016 10:25PM)
[4]Bài báo: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2d TRONG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TẠI KHU VỰC HỒ BÀU TRÀM -KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH, TP.ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lương Văn Thọ1, Lê Phước Cường2 1Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; tho.luong@gmail.com 2Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; lpcuong@dut.udn.vn. Tạp chí KHCN, ĐHĐN. Số: 7(80). 2014. Trang: trang 53 đến 57. Năm 2014. (Nov 29 2016 10:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: "Aquatic geochemistry status in the south, central, and highland regions of Vietnam "
.
Authors: Le Phuoc Cuong1 & Luong Van Tho2 & Tatjana Juzsakova3: 1. The University of Danang, University of Science and Technology, 54Nguyen Luong Bang St., Lien Chieu, Danang, Vietnam2. The University of Danang, University of Education, Danang,Vietnam, 459 Ton Duc Thang st., Lien Chieu, Danang, Vietnam3. Institute of Environmental Engineering, University of Pannonia,Veszprem, 10 Egyetem St., Veszprém 8200, Hungary.

. Environmental Science and Pollution Research (2019). No: 26. Pages: 21925–21947. Year 2019.
(Oct 19 2019 9:43AM)
[2]Article: "Aquatic geochemistry status in the south, central, and highland regions of Vietnam". Authors: Le Phuoc Cuong1 & Luong Van Tho2 & Tatjana Juzsakova3.. Environmental Science and Pollution-Verlag GmbH Germany. No: 26. Pages: 21925–21947. Year 2019. (Apr 28 2020 10:22AM)
[3]Article: Chem-Geological Monitoring of Persistent Pollutants at Industrial Park in Danang city, Central of Vietnam. Authors: Le Phuoc Cuong1*, Luong Van Tho2 , Tatjana Juzsakova3 , Shuhei Tanaka4. (1) The University of Danang, University of Science and Technology, 54 Nguyen Luong Bang st.,Lien Chieu, Danang,Vietnam. (2) The University of Danang,University of Education, Danang, Vietnam, 459 Ton Duc Thang st.,Lien Chieu, Danang, Vietnam. (3) University of Pannonia, 10 Egyetem st., Veszprém 8200, Hungary. (4) Kyoto University, Graduate School of Global Environmental Studies, Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501 Japan.. IJGHC, CODEN (USA): IJGHAY. No: DOI: 10.24214/IJGHC/GC/7/3/65778. Pages: 657-678. Year 2018. (Oct 12 2018 7:57PM)
[4]Article: ysis of the fluid flow characteristics in subchannels of VVER-1000 reactor’s fuel assemblies by CFD method.. Authors: Dinh Van Thin1,*, Phan Le Hoang Sang2, Luong Van Tho3, Kiss Béla41Department of Nuclear Power Plants, Electric Power University, Hanoi, Vietnam.2Department of Nuclear Physics, University of Science, HCMC, Vietnam.3Department of Physics, Danang University, Vietnam. 4Institute of Nuclear Techniques, Budapest University of Technology and Economics, Hungary.. NUKLEON NUKLEÁRIS TUDOMÁNYOS MÚSZAKI FOLÓIRAT. No: 189(2016). Pages: từ trang 20 đến 25. Year 2016. (Nov 29 2016 10:32PM)
[5]Article: Imaging the movement of toxic pollutants with 2D electrical resistivity tomography (ERT) in the geological environment of the Hoa Khanh Industrial Park, Da Nang, Vietnam.. Authors: Le Phuoc Cuong1 • Luong Van Tho2 • Tatjana Juzsakova3 • A ´ kos Re ´dey3 • Hoang Hai41The University of Danang, University of Science andTechnology, 54 Nguyen Luong Bang st., Lien Chieu,Danang, Vietnam2The University of Danang, University of Education, Danang,Vietnam, 459 Ton Duc Thang st., Lien Chieu, Danang,Vietnam3Institute of Environmental Engineering, University ofPannonia, Egyetem utca 10, 8200 Veszprem, Hungary4The University of Danang, 41 Le Duan st., Hai Chau,Danang
. Environ Earth (Sci ). No: 75:286 (2016). Pages: từ trang 250 đến trang 264. Year 2016.
(Nov 29 2016 10:40PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn