Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,937,504

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: “Sức khỏe môi trường địa chất: Hiện trạng và giải pháp cải thiện tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên”. Chủ nhiệm: TS.Lê Phước Cường. Thành viên: ThS.Lương Văn Thọ. Mã số: B2018-DN02-39. Năm: 2020. (Oct 23 2019 8:20PM)
[2] Đề tài Khác: “Survey on displacement of toxic pollutants in geological environment of industrial zone in Danang city, Vietnam via 2D electrical resistivity tomography (ERT)”. Chủ nhiệm: Lê Phước Cường. Thành viên: Nguyễn Thế Nghĩa, Lương Văn Thọ, Shuhei Tanaka.. Mã số: GSGES-Kyoto. Năm: 2016. (Dec 1 2016 10:48AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình tích luỹ độc chất môi trường trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung-Tây Nguyên và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường.. Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Thành viên: TS. Lê Thị Xuân Thuỳ, ThS. Lương Văn Thọ, TS. Hoàng Hải, TS. Phạm Thị Kim Thoa.. Mã số: B2014-01-16. Năm: 2016. (Dec 1 2016 10:52AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Soạn ngân hàng câu hỏi tự luận cho học phần các phương pháp tính”.. Chủ nhiệm: Ths. Trương Thành. Thành viên: Lương Văn Thọ, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Đức. Mã số: T2009-03-59. Năm: 2011. (Nov 29 2016 9:11PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp ảnh điện 2D trong khảo sát sự bất đồng nhất của vỏ Trái Đất ”, 2009.. Chủ nhiệm: ThS. Lương Văn Thọ. Thành viên: ThS. Lương Văn Thọ. Mã số: T2009-03-59. Năm: 2009. (Nov 29 2016 9:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn