Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,328

 MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI VỀ NHIỆT PHÁT QUANG CỦA THẠCH ANH VIỆT NAM
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Thanh Sơn
Nơi đăng: Hội nghị Applied Spectroscopy and Luminescent Detectors tại Đà lạt; Số: 0;Từ->đến trang: 0;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn