Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,730

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc và CÁC TÍNH CHẤT quang của vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+. Tác giả: Mai Phước Đạt, Lê Vũ Thái Sơn, Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn. Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐHSP-ĐH Đà nẵng. Số: 00. Trang: 00. Năm 2019. (Jun 13 2019 8:37PM)
[2]Tham luận: SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG GIỮA ION Ce3+ VÀ ION Mn2+ TRONG MỘT SỐ MẠNG CHỦ KHÁC NHAU. Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 7. Năm 2011. (Jan 18 2013 2:56PM)
[3]Bài báo: THE ROLE OF ALKALI IONS IN THE THERMOLUMINESCENT PEAK AT 200K OF NATURAL QUARTZ OF VIETNAM. Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn. Journal of Science-VNU Hanoi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1S. Năm 2008.
(Jan 18 2013 2:38PM)
[4]Tham luận: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI VỀ NHIỆT PHÁT QUANG CỦA THẠCH ANH VIỆT NAM . Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn. Hội nghị Applied Spectroscopy and Luminescent Detectors tại Đà lạt. Năm 2007. (Jan 18 2013 2:36PM)
[5]Bài báo: Phototransferred thermoluminescence of natural quartz Vietnam at low temperatures. Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn. Journal of Science-VNU Hanoi. Số: 2AP. Trang: 212-215. Năm 2006. (Jan 18 2013 2:12PM)
[6]Tham luận: ẢNH HƯỞNG CỦA ION KIM LOẠI KIỀM ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT QUANG CƯỠNG BỨC CỦA THẠCH ANH VIỆT NAM . Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội nghị QH-QP toàn quốc lần IV. Năm 2006. (Jan 18 2013 2:19PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effect of Eu3+ion Doping Concentration to Luminescent Properties of Ca2Al2SiO7 Phosphor. Authors: Lê Văn Thanh Sơn, Nguyễn Mạnh Sơn, Đỗ Thanh Tiến. International Journal of Engineering Research & Technology. No: Vol. 8 Issue 04. Pages: 248-250. Year 2019. (Jun 13 2019 8:31PM)
[2]Presentations: PHOTOTRANSFER THERMOLUMINESCENCE AND ELECTRODIFFUSION STUDIES ON NATURAL VIETNAM QUARTZ . Authors: Vu Xuan Quang, Tran Ngoc, Le Van Thanh Son, Vu Phi Tuyen, Ngo Quang Thanh, Nguyen Dac Dien, Phan Tien Dung . Hội nghị AOGS 2007, Thailand. Year 2007. (Jan 18 2013 2:34PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn