Lê Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29209 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/12/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thanh Quýt, Xã Điện Thắng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Học liệu và Truyền thông; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học CNTT - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Dạy CN: Mạng máy tính, Thiết kế Web
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. Quá trình đào tạo:
- Năm 1997 - 2000: học hệ Cao đẳng chính quy - Trường Cao đẳng Công nghệ. Ngành Công nghệ Thông tin.
- Năm 2004 - 2006: học hệ Đại học chính quy - Trường Đại học Bách khoa. Ngành Công nghệ Thông tin.
- Năm 2009 - 2012: học Cao học - Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quá trình công tác & giảng dạy
- Tháng 12/2000 đến nay: Được tuyển dụng làm việc và giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Tháng 3/2001- 7/2002: công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo vệ Môi trường Đại học Đà Nẵng.
- Từ năm 1998-2006: Ủy viên BCH Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ.
- Từ năm 2002-2010: Ủy viên BCH Đoàn Đại  học Đà Nẵng. Từ năm 2006-2010: Phó Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng. Từ năm 2007 đến năm 2010: Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Đà Nẵng. Từ năm 2007 đến năm 2011: Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên Thành phố Đà Nẵng.
- Từ tháng 6/2008 đến tháng 12/2010: Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
- Từ tháng 12/2010 đến 12/2017: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (nay là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng).
- Từ tháng 01/2020 đến nay: Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Thành viên: Lương Thái Ngọc, Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phạm Thị Quỳnh Thi. Mã số: B2016-DNA-46-TT. Năm: 2019. (Oct 4 2020 6:10PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý các quy trình tổ chức lễ tiết, hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: T2015-06-94. Năm: 2015. (Jan 12 2016 8:35AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng hệ thống website Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế theo chuẩn CSS3.0 VÀ HTML5. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: T2014-06-77. Năm: 2014. (Jan 12 2016 8:34AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Thành viên: Đoàn Chí Thiện, Trần Đình Mười, Ngô Văn Công. Mã số: Đ2012-06-06. Năm: 2012. (Mar 24 2013 10:43AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng website cung cấp tài nguyên phục vụ học tập, nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên, HSSV Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: T2011-06-15. Năm: 2011. (Mar 24 2013 10:38AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý chế độ chính sách học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: T2010-06-19. Năm: 2010. (May 18 2011 11:25PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng cổng thông tin dạy học trực tuyến của Trường Cao đẳng Công nghệ trong đào tạo tín chỉ. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: T2009-06-82. Năm: 2009. (May 18 2011 11:27PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng cổng giao tiếp dịch vụ trợ giúp quản lý Đoàn viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: T2007-06-32. Năm: 2007. (May 18 2011 11:31PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp an ninh mạng và xây dựng hệ thống Firewall trên Linux Server tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: T2006-06-09. Năm: 2007. (May 18 2011 11:32PM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý Công tác Học sinh - Sinh viên. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: T05-17-75. Năm: 2005. (May 18 2011 11:34PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm Quản lý hoạt động Đoàn. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: T04-17-67. Năm: 2004. (May 18 2011 11:36PM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng máy chủ Linux Redhat xây dựng các dịch vụ trên hệ thống mạng Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Thành viên: . Mã số: T03-17-44. Năm: 2003. (May 18 2011 11:37PM)
[13] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống tra cứu thông tin sinh viên trên web site Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: T01-17-11. Năm: 2002. (May 18 2011 11:39PM)
[14] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế web site Trường Cao đẳng Công nghệ bằng lập trình ASP và HTML. Chủ nhiệm: Lê Vũ. Mã số: 2002/NCKH-DHĐN. Năm: 2001. (May 18 2011 11:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá hiệu năng của một số giao thức định tuyến theo yêu cầu trên mô hình điểm nhóm di động. Tác giả: Lê Vũ, Nguyễn Tấn Khôi, Võ Thanh Tú. Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ 12 (FAIR 2019); DOI: 10.15625/vap.2019.00018. Số: ISBN:978-604-913-915-4. Trang: 135-143. Năm 2019. (Oct 4 2020 6:21PM)
[2]Bài báo: Phân tích hiệu quả an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN trên mạng MANET. Tác giả: Lương Thái Ngọc; Lê Vũ, Võ Thanh Tú. Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ 11 (FAIR 2018), ISBN: 978-604-913-749-5. Số: DOI: 10.15625/vap.2018.00054. Trang: 413-421. Năm 2018. (Jul 27 2019 3:40PM)
[3]Bài báo: Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến. Tác giả: ThS. Lê Vũ*; ThS. Lương Thái Ngọc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 104. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[4]Bài báo: Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến AODV dưới tác động của tấn công ngập lụt và lỗ đen. Tác giả: Trần Vũ Thái Bình, Lê Vũ, Võ Thanh Tú. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông”. Số: ISBN: 978-604-67-0645-8. Trang: 67-73. Năm 2016. (Nov 3 2016 11:16PM)
[5]Tham luận: Hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong việc tăng cường chất lượng đội ngũ giảng viên hướng dẫn thực hành. Tác giả: Lê Vũ. Hội thảo Nhà trường và doanh nghiệp: Hợp tác trong đào tạo và tuyển dụng
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 78-81. Năm 2014.
(Jan 8 2015 9:52AM)
[6]Bài báo: Tăng cường công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Tác giả: Đoàn Chí Thiện, Lê Vũ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60).Quyển 2. Trang: 149-155. Năm 2012. (Mar 24 2013 10:56AM)
[7]Bài báo: Để viết “phần giới thiệu” của một bài báo nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Phước Vĩnh Cố, Lê Vũ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60).Quyển 2. Trang: 13-19. Năm 2012. (Mar 24 2013 10:53AM)
[8]Bài báo: Để viết "phần tóm tắt" của một bài báo nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Phước Vĩnh Cố, Lê Vũ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61) Quyển 3. Trang: 15-20. Năm 2012. (May 21 2013 4:36PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng mạng neuron trong hệ thống phát hiện xâm nhập mạng. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Vu Le. Kỷ yếu Hội nghị quốc gia lần thứ V "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin". Số: 1. Trang: 296-304. Năm 2012. (Oct 7 2012 9:47PM)
[10]Tham luận: Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với công nghệ. Tác giả: Lê Vũ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tọa đàm khoa học Xây dựng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 40-43. Năm 2012.
(Oct 7 2012 9:51PM)
[11]Tham luận: Các giải pháp phát triển thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tác giả: Lê Vũ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 115-119. Năm 2011.
(Aug 19 2011 5:09PM)
[12]Tham luận: Những giải pháp xây dựng thư viện số tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin phục vụ công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ. . Tác giả: Lê Vũ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 5 năm thực hiện công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 99-105. Năm 2011.
(Dec 20 2011 9:43AM)
[13]Bài báo: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Tác giả: Lê Vũ
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tập san Thông tin Khoa học & Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ; ISBN: 978-640-62-0542-5
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 220 LK-TN/QĐ-NXB ĐHQGHN. Trang: 144-146. Năm 2011.
(Aug 19 2011 4:56PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu các thuật toán phân mảnh dọc cơ sở dữ liệu trong thiết kế phân tán. Tác giả: Lê Vũ. Tập san Thông tin Khoa học & Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ; ISBN: 978-640-62-0542-5
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 220 LK-TN/QĐ-NXB ĐHQGHN. Trang: 169-176. Năm 2011.
(Aug 19 2011 4:59PM)
[15]Tham luận: Quy trình xây dựng thư viện số phục vụ công tác đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ. Tác giả: Lê Vũ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ. Trang: 62-68. Năm 2011. (Aug 19 2011 5:03PM)
[16]Tham luận: Những biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên. Tác giả: Lê Vũ
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 5 năm thực hiện công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Trang: 90-94. Năm 2011. (Dec 20 2011 9:45AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 4 2020 5:40PM)
[1]Mô phỏng mạng MANET với NS2 Chủ biên: Võ Thanh Tú. Đồng tác giả: Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Lê Quang Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Kim Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. Năm 2020.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Phần mềm Quản lý Đoàn viên - Đạt giải C (ba) tại Festival sáng tạo trẻ Thành phố Đà Nẵng năm 2006

 Công nghệ thông tin

 2006

 

 Thành đoàn Đà Nẵng

coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
[2] Giải thưởng Phát minh xanh Sony (Đồng tác giả với Nguyễn Tần Hòa) - Đạt Giải ba toàn quốc (do Công ty Sony phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường tổ chức)

 Môi trường

 2001

 

 Công ty Sony - Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 386/QĐ/TƯĐTN. Năm: 2002.
[2] Bằng khen của BCH Thành đoàn Đà Nẵng. Số: 30/NQ-KT. Năm: 2002.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ năm học 2001-2002. Số: 146/QĐKT. Năm: 2002.
[4] Huy chương danh dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 103/QĐ/TƯĐTN. Năm: 2003.
[5] Bằng khen của BCH Thành đoàn Đà Nẵng. Số: 14/NQ-KT. Năm: 2003.
[6] Danh hiệu Giảng viên Giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006. Năm: 2003, 2004, 2006.
[7] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ năm học 2003-2004. Số: 646/QĐKT. Năm: 2004.
[8] Bằng khen của BCH Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Số: 118/QĐ/TƯHSV. Năm: 2005.
[9] Giấy khen của BCH Tỉnh đoàn Kon Tum. Số: 369/QĐ/ĐTN. Năm: 2006.
[10] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ năm 2006. Số: 343/QĐKT. Năm: 2006.
[11] Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. Số: 169/QĐ/TƯĐTN. Năm: 2006.
[12] Giấy khen của BCH Thành đoàn Đà Nẵng. Số: 137/NQKT. Năm: 2006.
[13] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3375/QĐKT. Năm: 2007.
[14] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 6065 ngày 24/10/2011. Năm: 2011.
[15] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 8313/QĐ-UBND ngày 10/10/2012. Năm: 2012.
[16] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 6520 ngày 10/10/2012. Năm: 2012.
[17] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 4682 ngày 12/08/2013. Năm: 2013.
[18] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 5179/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[19] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ năm học 2013-2014. Số: 190/QĐ-CĐCN. Năm: 2014.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
[21] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn