Mạc Như Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26020 lượt người xem
Họ và tên:  Mạc Như Minh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/02/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Phong - Hòa Vang - Đà Nằng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử - viễn thông; Tại: đại học Bách Khoa - đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Hòa Phong - Hòa Vang - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng các bài thí nghiệm thông tin số sử dụng SMBV100A và FSV. Chủ nhiệm: KS. Mạc Như Minh. Thành viên: ThS. Lê Thị Phương Mai. Mã số: T2013-02-72. Năm: 2013. (Apr 12 2016 3:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn