Mai Thị Phương Chi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,916

 
Mục này được 30288 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Thị Phương Chi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/12/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Hải - Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Hóa học; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Công nghệ Hóa học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Polymer
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 61 Thanh Sơn - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363519689; Mobile: 0985501577
Email: maichi2112@gmail.com; mtpchi@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2007 đến 11/2017: cán bộ giảng dạy tại bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Công nghệ Hóa học, trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
Từ 11/2017 đến nay: cán bộ giảng dạy tại bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Công nghệ Hóa học-Môi trường, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo lưỡi cắt kim loại trên cơ sở nhựa nền phenol formaldehyde - Rezolic tan trong cồn. Chủ nhiệm: Mai Thị Phương Chi. Mã số: T2016-06-01. Năm: 2016. (Apr 19 2017 4:05PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo, đánh giá độ bền và khả năng bảo vệ kim loại của vật liệu nanocompozit epoxy/clay. Chủ nhiệm: Mai Thị Phương Chi. Mã số: T2013 – 06 - 52. Năm: 2013. (Dec 29 2015 8:15AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tối ưu hóa một số điều kiện chiết thu nhận cao khô từ rễ cây Mật nhân (Eurycoma longifolia) trong dung môi ethanol để làm phụ gia trong sản xuất nước rau má Mật nhân. Tác giả: Võ Khánh Hà, Trương Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Diệu Oanh, Mai Thị Phương Chi, Giang Thị Kim Liên. Tạp chí KH&CN - ĐHĐN. Số: 18. Trang: 84-88. Năm 2020. (Apr 23 2021 8:17AM)
[2]Bài báo: Khảo sát một số hoạt tính sinh học của dịch chiết rễ cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) thu hái ở vùng núi huyện la Grai, tỉnh Gia Lai. Tác giả: Võ Khánh Hà , Trương Thị Minh Hạnh, Giang Thị Kim Liên, Mai Thị Phương Chi, Trần Thị Phương Thảo. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số: 380. Trang: 56-61. Năm 2020. (Apr 23 2021 8:13AM)
[3]Bài báo: Phytochemical investigation of Eurycoma longifolia roots collected in Gia Lai province, Viet Nam. Tác giả: Vo Khanh Ha, Truong Thi Minh Hanh, Pham Cam Nam, Giang Thi Kim Lien, Mai Thi Phuong Chi, Tran Thi Phuong Thao. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 58(5). Trang: 705-710. Năm 2020. (Apr 23 2021 8:21AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng cao chiết từ rễ cây mật nhân (Eurycoma longifolia) trong sản xuất trà thảo mộc. Tác giả: Võ Khánh Hà, Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Song Mơ, Mai Thị Phương Chi, Giang Thị Kim Liên. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM. Số: 10. Trang: 98-104. Năm 2020. (Apr 23 2021 9:20AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo, đánh giá độ bền và ứng dụng bảo vệ kim loại của vật liệu nanocompozit clay/epoxy. Tác giả: Mai Thị Phương Chi1, Võ Khánh Hà2. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 10 - 14. Năm 2014. (Dec 29 2015 8:30AM)
[6]Bài báo: Chế tạo và khảo sát tính chất của nanocompozit clay-epoxy. Tác giả: Lê Minh Đức1, *, Mai Thị Phương Chi2, Vũ Quốc Trung3
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 66 - 70. Năm 2013.
(Dec 29 2015 8:20AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Treatment of Bamboo Fibres in Improving Mechanical Properties and Chemical Resistance of Unsaturated Poly Ester Composites. Authors: Mai Thi Phuong Chi, Nguyen Huu Phuoc Trang. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. No: 04. Pages: 65-75. Year 2021. (Aug 9 2021 9:02PM)
[2]Article: Application of Alcohol Soluble Phenol Formaldehyde Resin for Manufacturing Cut-off Wheel in Vietnam. Authors: Mai Thi Phuong Chi, Nguyen Huu Phuoc Trang. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. No: 04. Pages: 76-83. Year 2021. (Aug 9 2021 9:04PM)
[3]Article: Optimisation of hydrolysis conditions for extraction of R-phycoerythrin from Gracilaria gracilis by enzyme polysaccharidase and response surface methodology. Authors: Nguyen Huu Phuoc Trang, Morançais Michèle, Fleurence Joel, Pham Thi Tra My, Nguyen Le Chau Thanh, Mai Thi Phuong Chi, Tran Thi Ngoc Linh. International Food Research Journal (SCIE,Q3). No: 27. Pages: 1147- 1155. Year 2020. (Aug 9 2021 9:08PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 9 2021 9:09PM)
[1]Một số phương pháp phân tích vật lý và hóa lý Chủ biên: Mai Thị Phương Chi. Đồng tác giả: Phan Chi Uyên, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Phước Trang, Trần Thị Ngọc Linh, Võ Khánh Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2021.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. Năm: 2009.
[2] Giấy khen BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. Số: 13-QĐ/CĐ.CĐCN. Năm: 2015.
[3] Giấy khen Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. Số: 295/QĐ-CĐCN. Năm: 2016.
[4] Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN. Số: 422/QĐ-ĐHSPKT. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]CNSX Polyme
Ngành: Hoá học
 2020 Sinh Viên  Khoa CNHH-MT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Vật liệu composite
Ngành: Hoá học
 2020 Sinh viên  Khoa CNHH-MT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Hóa học cao phân tử-Hóa lý polyme
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2011 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[4]Công nghệ Sơn-keo dán
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2011 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[5]Kỹ thuật gia công cao su
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2011 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn