Mai Thị Phương Chi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29997 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Thị Phương Chi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/12/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Hải - Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Vật liệu; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Công nghệ Hóa học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Polymer
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: K211/35 Đống Đa - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05113519689; Mobile: 0985501577
Email: maichi2112@gmail.com; mtpchi@dct.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2007 đến 10/2015: cán bộ giảng dạy tại bộ môn Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Khoa Công nghệ Hóa học, trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
Từ 10/2015 đến nay: Trưởng bộ môn CNKT Hóa học, Khoa Công nghệ Hóa học, trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo lưỡi cắt kim loại trên cơ sở nhựa nền phenol formaldehyde - Rezolic tan trong cồn. Chủ nhiệm: Mai Thị Phương Chi. Mã số: T2016-06-01. Năm: 2016. (Apr 19 2017 4:05PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo, đánh giá độ bền và khả năng bảo vệ kim loại của vật liệu nanocompozit clay/epoxy. Chủ nhiệm: Mai Thị Phương Chi. Mã số: T2013 – 06 - 52. Năm: 2013. (Dec 29 2015 8:15AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo, đánh giá độ bền và ứng dụng bảo vệ kim loại của vật liệu nanocompozit clay/epoxy. Tác giả: Mai Thị Phương Chi1, Võ Khánh Hà2. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 10 - 14. Năm 2014. (Dec 29 2015 8:30AM)
[2]Bài báo: Chế tạo và khảo sát tính chất của nanocompozit clay-epoxy. Tác giả: Lê Minh Đức1, *, Mai Thị Phương Chi2, Vũ Quốc Trung3
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 66 - 70. Năm 2013.
(Dec 29 2015 8:20AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. Năm: 2009.
[2] Giấy khen BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. Số: 13-QĐ/CĐ.CĐCN. Năm: 2015.
[3] Giấy khen Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. Số: 295/QĐ-CĐCN. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Gia công nhựa nhiệt dẻo-composit
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2014 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[2]Hóa học cao phân tử-Hóa lý polyme
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2011 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[3]Công nghệ Sơn-keo dán
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2011 Sinh viên cao đẳng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ
[4]Kỹ thuật gia công cao su
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2011 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn