Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Gia công nhựa nhiệt dẻo-composit
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2014 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[2]Hóa học cao phân tử-Hóa lý polyme
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2011 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[3]Công nghệ Sơn-keo dán
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2011 Sinh viên cao đẳng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ
[4]Kỹ thuật gia công cao su
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2011 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn