Mai Thị Thanh Chung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 34314 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Thị Thanh Chung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/08/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Đại học Waikato
Dạy CN: Ngân hàng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363-847001; Mobile: 0905.890.918
Email: chungmtt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 12/2012 - 11/2014: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng
Từ tháng 12/2014 - nay: Giảng viên Khoa Ngân hàng
(Tháng 01/2015 - 09/2016: Học thạc sĩ tại Đại học Waikato, New Zealand)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng mô hình dự báo tài chính FPM để đánh giá và dự báo hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Chủ nhiệm: Mai Thị Thanh Chung. Thành viên: Nguyễn Trần Thuần. Mã số: T2014. Năm: 2014. (Dec 2 2016 11:03AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vận dụng mô hìh dự báo tài chính FPM để đánh giá và dự báo hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Tác giả: Mai Thị Thanh Chung. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4 (08). Trang: 79-86. Năm 2014. (Dec 2 2016 11:08AM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu hệ thống thanh tra giám sát dựa trên rủi ro - Kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Mai Thị Thanh ChungNguyễn Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Ngân hàng Việt Nam: Bối cảnh và triển vọng. Trang: 114-125. Năm 2014. (Dec 2 2016 11:11AM)
[3]Tham luận: Kinh nghiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ở góc độ định lượng. Tác giả: Mai Thị Thanh Chung. Kỷ yếu Hội nghị: Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và giảng viên trẻ khối các trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc. Trang: 339-344. Năm 2013. (Dec 2 2016 11:15AM)
[4]Bài báo: Mô hình SERVPERF trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng cá nhân - Trường hợp ứng dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Ngũ Hành Sơn . Tác giả: PGS.TS Lâm Chí DũngMai Thị Thanh Chung. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Số: 01. Trang: 75-82. Năm 2013. (Jun 7 2013 5:51PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The effect of income diversification on performance: an evidence from commercial banks in Vietnam. Authors: Nguyễn Trần ThuầnMai Thị Thanh ChungHà Xuân Thùy. Hội thảo Khoa học quốc tế dành cho nhà nghiên cứu trẻ khối kinh tế và kinh doanh. Pages: ----. Year 2015. (Dec 2 2016 11:18AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam

 Kinh tế

 2011

 

 Bộ Giáo dục - Đào tạo

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thị trường và các định chế tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Ngân hàng Trung ương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn