Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,222,640

 Chuyên đề Toán
Chủ biên: Mã Thanh Thủy; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Đại học Đà Nẵng; Mã số:  ;Năm XB: 2009
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
Đây là tài liệu học tập dùng cho học viên hệ từ xa, bậc đại học ngành giáo dục Tiểu học.Tài liệu này gồm các chuyên đề:
    - Kĩ năng thiết kế bài tập toán ở Tiểu học.
    - Đánh giá kết quả dạy học Toán.
    - Về việc nghiên cứu dạy học môn Toán ở Tiểu học.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn