Mai Văn Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 7240 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Văn Hà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/07/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kỹ thuật truyền số liệu, Lập trình Java, Lập trình mạng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT
Điện thoại: 0236 3736949; Mobile: 0905161888
Email: mvha999@gmail.com;mavaha888@gmail.com;mvha@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2002 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Research to build the adaptive testing model using to develop computerized adaptive testing to evaluate the examinee’s ability(Code number: T2017-02-94). Chủ nhiệm: Phương ĐH. Mã số: T2017-02-94. Năm: 2018. (Jun 12 2019 8:13PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phương pháp đánh giá kiến thức sinh viên trên cơ sở mô hình miền kiến thức. Chủ nhiệm: Mai Văn Hà. Thành viên: Nguyễn Thế Xuân LyNguyễn Văn NguyênHoàng Thị Hương. Mã số: T2016-02-15. Năm: 2016. (Jun 12 2019 8:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình 3 tham số Birnbaum xây dựng hệ thống tự động đánh giá năng lực người học. Tác giả: Mai Văn Hà*; Đặng Hoài Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 146. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Adaptive testing model approach based on Birnbaum model and Markov model. Authors: HP. Dang; VH. Mai. Journal of Engineering Science and Technology. No: 14(5). Pages: 18-31. Year 2019. (Jun 13 2019 1:16PM)
  
 Khen thưởng
[1] [1] Giấy khen của Giám đốc đại học Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Năm: 2012. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn