Đinh Trần Thanh Mỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,999

 
Mục này được 141 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Trần Thanh Mỹ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/04/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế; Tại: Đại học Kinh tế - Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh doanh quốc tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kinh Doanh Quốc Tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 246/10 Phạm Cự Lượng - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010-2012: Giảng dạy tại Khoa Thương Mại - Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
2012-2014: Học thạc sĩ tại trường Griffith - Úc
2014-nay: Giảng dạy tại Khoa Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hợp tác liên kết trong logistics & vai trò của các doanh nghiệp logistics - Góc nhìn từ các DN logistics tại miền Trung Việt Nam. Tác giả: Đinh Trần Thanh Mỹ & Trịnh Thúy Hường. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc Gia Quản trị và Kinh Doanh lần thứ VII. Số: 2019. Trang: 242-249. Năm 2019. (Aug 21 2019 9:37AM)
[2]Bài báo: Phát triển du lịch bền vững: Vai trò của khách sạn. Tác giả: Đinh Trần Thanh Mỹ & Bùi Thanh Huân. Tạp chí Văn hóa và Du lịch. Số: 2011. Trang: 2011. Năm 2011. (Aug 21 2019 9:32AM)
[3]Tham luận: Phát triển khách sạn bền vững. Tác giả: Đinh Trần Thanh Mỹ & Bùi Thanh Huân. Developing sustainable society-economics in Central coastal area & Western Highlands. Trang: 456-465. Năm 2011. (Aug 21 2019 9:34AM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của siêu thị đến nhận thức và hành vi của nhà bản lẻ truyền thống. Tác giả: Đinh Trần Thanh Mỹ & Bùi Thanh Huân. Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học ĐHĐN. Số: 2010. Trang: 2010. Năm 2010. (Aug 21 2019 9:30AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn