Lê Văn Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,138,629

 
Mục này được 26018 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/10/1968
Nơi sinh: Triệu Phong
Quê quán Triệu Phong
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học OTARU
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 36, Tôn Quang Phiệt, Sơn Trà, Đà nẵng
Điện thoại: 836987; Mobile: 0914032840
Email: namlv@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -Từ 1991-1999: Giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Đà nẵng
-Từ 1999-2002: Học thạc sỹ, tốt nghiệp tại Đại học OTARU, Nhật bản
-Từ 2002 đến nay: Giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng.
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Kế toán tài chính - Phần I Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

Th.S Lê Thị Kim Hoa

Th.S Nguyễn Thị Thu Hà

TS. Phạm Hoài Hương
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2010.(Apr 7 2016 9:55AM)

[2]Giá trình Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần II Chủ biên: TS. Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả:

TS. Phạm Hoài Hương

TS. Trần Đình Khôi Nguyên
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2010.(Apr 7 2016 10:00AM)

  
 Khen thưởng
[1] CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN GIỎI. Số: 2006/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán Công ty
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh tế Đà nẵng
[2]Kế toán Quản trị
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh tế Đà nẵng
[3]Kế toán tài chính - Phần II
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên Đại học  trường Đại học Kinh tế Đà nẵng
[4]Kế toán tài chính - Phần I
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tes Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn