Nguyễn Đăng Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,740

 
Mục này được 8005 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đăng Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  14/06/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Đào tạo; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa học máy tinh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: 3 835 345; Mobile: 0905.118.489
Email: ndhuy@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/2009 - nay: Công tác tại Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn