Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,507,540

 TỔNG HỢP ĐIỆN HÓA ỐNG NANO OXIT TITANE TRÊN NỀN KIM LOẠI ĐỂ SỬ DỤNG TRONG QUANG ĐIỆN PHÂN NƯỚC
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Đàm Quang Ngọc, Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí hóa học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: VJC 6B (52) 2014;Từ->đến trang: 191-196;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ống nano oxit titane (TNT) cấu trúc mảng đơn hướng được tổng hợp bằng phương pháp điện hóa (anode hóa) từ lá titane trong dung dịch chất điện ly chứa glycerine, NH4F và nước nhằm ứng dụng làm điện cực trong quang điện phân nước. Nghiên cứu này đã khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố chính của quá trình tổng hợp như: Hiệu điện thế áp đặt, thời gian anode hóa và nhiệt độ nung mẫu lên các thong số cấu trúc, bề mặt và hoạt tính quang hóa ở nhiệt độ thường của TiO2. Kết quả cho thấy rằng chiều dài ống, đường kính ống của TiO2 cũng như mật độ dòng quang hóa thu được đều tăng khi hiệu điện thế sử dụng để tổng hợp tăng. Việc tăng thời gian điện phân sẽ làm tăng chiều dài ống và hoạt tính quang hóa của TiO2, tuy nhiên sau 8 giờ điện phân thì hệ đạt trạng thái ổn định cả chiều dài lẫn hoạt tính quang hóa.
ABSTRACT
One-dimensional titania nanotubes arrays (TNT) were electrochemically synthesized by anodization of titanium foil in a glycerol based-electrolyte containing NH4F and deionized water for photoelectrochemical water splitting. The effects of applied potential, duration of the anodization and annealing temperature on nanostructural and morphological parameters of TiO2 and their photo electrochemical activity at the ambient temperature were examined. As results, the length, pore diameter of TiO2 nanotubes and their photocurrents increase with anodizing potential. The influences of anodization time on their length and photo electrochemical activity are brought in the short time but the studied system could be stabilized after 8 hour of anodization.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn