Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,660,853

 Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn isopropanol của α-MnOs và δ-MnO2 tổng hợp từ KMnO4 và Ethanol
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Hằng Nga, Nguyễn Đình Minh Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí xúc tác hấp phụ; Số: 9;Từ->đến trang: 53;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this study, the catalytic activities of total oxidation of isopropanol (IPA) over MnO2-based catalysts (α-MnO2 and δ-MnO2) were studied and compared. These catalysts were synthesized by an oxidation/reduction route between ethanol and KMnO4 by using dropwise method. Their morphological, structural properties, specific surface area, pore distribution and reducibility were characterized by SEM, XRD, FTIR, N2 isothermal adsorption-desorption, and hydrogen temperature-programmed reduction (H2-TPR). As a result, IPA was significantly oxidized to acetone at low temperature (<130 °C) and subsequently to CO2 at higher temperature. α-MnO2 was demonstrated as a better catalyst for total oxidation of IPA compared with δ-MnO2. Over 205 °C, IPA was completely oxidized to CO2. Additionally, the high reducibility of δ-MnO2 was found to be correlated with higher activity of IPA toward acetone at low temperature.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn