Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,507,060

 Đồng xúc tác cấu trúc mới dạng Titan cacbua ứng dụng trong phản ứng quang sinh hydro: Tổng quan
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van-Huy Nguyen, Ba-Son Nguyen, Chechia Hu, Chinh Chien Nguyen, Dang Le Tri Nguyen, Minh Tuan Nguyen Dinh, Dai-Viet N Vo, Quang Thang Trinh, Mohammadreza Shokouhimehr, Amirhossein Hasani, Soo Young Kim, Quyet Van Le
Nơi đăng: Nanomaterials; Số: 10 (4);Từ->đến trang: 602;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn