Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,506,377

 Xu hướng chủ đạo để tăng hiệu của của quang xúc tác carbon nitride trong sản xuất hydro và xử lý môi trường từ năng lượng mặt trời
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Su Shiung Lam, Van-Huy Nguyen, Minh Tuan Nguyen Dinh, Dinh Quang Khieu, Duc Duong La, Huu Trung Nguyen, N Vo Dai Viet, Changlei Xia, Rajender S Varma, Mohammadreza Shokouhimehr, Chinh Chien Nguyen, Quyet Van Le, Wanxi Peng
Nơi đăng: Journal of Materials Chemistry A; Số: 8;Từ->đến trang: 10571;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn