Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,662,028

  Tổng hợp màng film TiO2 nano ống trên vật liệu dẫn bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong các quá trình quang hóa
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đình Minh Tuấn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Nguyễn Đình Lâm
Nguyễn Ngọc Tuân
Số: Đ2013-02-87-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Ống nano oxit titan (TNT) cấu trúc mảng đơn hướng được tổng hợp bằng phương pháp điện hóa (anode hóa) từ lá titan trong dung dịch chất điện ly chứa glycerine, NH4F và nước nhằm ứng dụng làm điện cực trong quang điện phân nước.  Nghiên cứu này đã khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố chính của quá trình tổng hợp như: Hiệu điện thế áp đặt, thời gian  anode hóa và nhiệt độ nung mẫu lên các thong số cấu trúc, bề mặt và hoạt tính quang hóa ở nhiệt độ thường của TiO2.  Kết quả cho thấy rằng chiều dài ống, đường kính ống của TiO2 cũng như mật độ dòng quang hóa thu được đều tăng khi hiệu điện thế sử dụng để tổng hợp tăng. Việc tăng thời gian điện phân sẽ làm tăng chiều dài ống và hoạt tính quang hóa của TiO2, tuy nhiên sau 8 giờ điện phân thì hệ đạt trạng thái ổn định cả chiều dài lẫn hoạt tính quang hóa.

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn