Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,659,656

 Nghiên cứu cải thiện mật độ mô-men của máy điện từ trở
Chủ nhiệm:  Ngô Đức Kiên; Thành viên:  Trương Thị Hoa, Hồ Quang Việt
Số: T2021-06-02 ; Năm hoàn thành: 2022; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu đã đánh giá được vai trò của các thành phần trong mô hình máy điện từ trở sử dụng cơ chế từ thông tăng cường đó là nam châm vĩnh cửu và rào chắn từ thông đến các đặc tính của đối tượng nghiên cứu. Đồng thời, việc đánh giá khả năng cải thiện mật độ mô-men cũng đã được thực hiện một cách chi tiết, cụ thể với kết quả là được trình bày trong báo cáo cũng như được xuất bản trên một tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE (Q2).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn