Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,961

 Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,P/γ-Al2O3 để thực hiện phản ứng etyl este chéo hóa và đánh giá thành phần axit beo đa nối đôi có trong cá Quả
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Như Mai, Bùi Thị Thanh Hà, Trần Văn Phương, Đặng Trần Chiến, Ngô Minh Đức
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: 4A/50;Từ->đến trang: 333 đến336;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn