Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,993

 Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác γ-Al2O3 để thực hiện phản ứng etyl este chéo hóa và đánh giá thành phần axit béo đa nối đôi có trong cá Diêu Hồng, cá Mè Hoa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Minh Đức
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 8[69];Từ->đến trang: 141 đến 145;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ xúc tác γ-Al2O3 đã được tổng hợp và phân tích các đặc trưng vật lý bằng phương pháp SEM, XRD, TPD-NH3, BET. Kết quả phân tích cho thấy, vật liệu γ-Al2O3 tổng hợp được có diện tích bề mặt lớn (184,642 m2/g), đường kính mao quản trung bình (14,009 nm), thể tích mao quản là (0,827 cm³/g). Phản ứng etyl este chéo hóa mỡ cá được thực hiện trong điều kiện tỉ lệ etanol: mỡ cá là 15:1 về khối lượng và sử dụng chất xúc tác đã tổng hợp ở trên ứng với thời gian phản ứng là 12 giờ, nhiệt độ phản ứng là 70oC. Kết quả cho thấy mỡ của hai loại cá có chứa nhiều axit béo đa nối đôi, đặc biệt axit arachidonic (AA) cần thiết cho tăng trưởng và phát triển, giảm cholesterol trong máu, đồng thời cũng tham gia xây dựng màng tế bào đã được tìm thấy trong cá Diêu Hồng,. Etyl (9Z,12Z,15Z)-otadeca-9, 12, 15-trienoat có trong cá Mè Hoa là một thành phần omega-3.
ABSTRACT
Catalytic system γ-Al2O3 was synthesized and physically characterized by SEM, XRD, TPD- NH3, BET methods. The synthesized material owns large surface area (184,642m2/g), mean pore size diameter (14,009 nm), and specific pore volume (0,827 cm³/g). The transesterification of ethanol with fish fat was carried out at the mass ratio of ethanol to fish fat of 15:1 using the above synthesized-catalyst γ-Al2O3. The reaction time was 12 hours and a reaction temperature was 70 degree Celcius. The results showed that fat of the two fishes contains a lot of polyunsaturated fatty acids. Especially, arachidonic acid (AA) which is necessary for the growth and development, cholesterol reduction, and also cell membrane construction was found in Oreochrom. Ethyl (9Z, 12Z, 15Z)-otadeca-9, 12, 15-trienoat found in Aristichthys Nobilis is a component of omega-3.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn