Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,989

 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC LƯỠNG CHỨC AXIT – BAZƠ K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- MAO QUẢN TRUNG BÌNH LÀM XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA TRIGLYXERIT BẰNG ANCOL
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung, Giang Thị Phương Ly
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: chờ đăng;Từ->đến trang: chờ đăng;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
The potential catalytic system of K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- for transesterification was synthesized, and then physically characterized by TPD-NH3, TPD-CO2, BET, XRD, and EDX methods. As seen from results of physical characterization, the synthesized K,Mg,Zn,La/g-Al2O3 - SO42- material owns large surface area of 247.14 m2/g, mean capillary diameter of 11.97 nm. The presence of Zn creates strong acid sites on the catalyst surface corresponding to the NH3 desorption temperature at 557.30C, and Mg creates strong base sites corresponding to the CO2 desorption temperature at 544.80C. The transesterification between methanol and beef tallow at 100 : 1 in molar ratio, catalyzed by the above synthesized catalyst, was carried out at 65 0C for 8 hours in order to check the operation of this catalyst. It was found that the catalyst was good enough for the transesterification with reaction efficiency up to 99.1%.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn