Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,871

 Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác γ- Al2O3 mao quản trung bình để thực hiện phản ứng etyl este chéo hóa và đánh giá thành phần axit béo đa nối đôi có trong dầu phộng ở Quảng Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printab
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Ngô Minh Đức; Thành viên:  
Số: T2013-0314 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn