Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,355

  Nghiên cứu khả năng sống sót và đặc tính sinh học của nấm men bánh mì Saccharomyces cerevisiae và Acetobacter xylinum khi bảo quản bằng phương pháp đông khô

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 12;Từ->đến trang: không rõ;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn