Nguyễn Trường Tiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,995

 
Mục này được 25964 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trường Tiên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/04/1987
Nơi sinh: Tân An, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Quê quán Tân An, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Hóa học; Tại: Trường đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Hóa lý và hoá lý thuyết; Tại: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia - Hồ Chí Minh
Dạy CN: Hoá lý, hoá lý dược
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733327; Mobile: 0934813579
Email: truongtien.nguyen@kuleuven.be, nttien@due.udn.vn, ngonguyentruongtien@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010 - nay: Giảng viên, Bộ Môn hoá Lý, Khoa Hoá học, Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
2014-2016: Thạc sĩ, lĩnh vực nghiên cứu: thiết kế thuốc chữa bệnh HIV (HIV drug design), chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia - Hồ Chí Minh.
2017-nay: Nghiên cứu sinh, lĩnh vực nghiên cứu: thiết kế thế hệ thuốc mới trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến (Prostate Cancer Drug Design), Trường Đại học KU Leuven, Bỉ.
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Động hoá học
Ngành: Hoá học
 2016 Cử nhân hoá dược  Trường đại học Sư phạm
[2]Hóa đại cương 1
Ngành: Hoá học
 2012 Cử nhân hóa Phân tích Cử nhân hóa Dược Cử nhân Khoa học Môi trường
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Hóa đại cương 2
Ngành: Hoá học
 2012 Cử nhân Hóa Dược Cử nhân Hóa Phân tích Cử nhân Khoa học Môi trường
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Thực hành hóa đại cương
Ngành: Hoá học
 2010 Cử nhân Hóa dược Cử nhân Hóa Phân tích Cử nhân Khoa học Môi trường Cử nhân Sư phạm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[5]Thực hành hóa lý
Ngành: Hoá học
 2010 Cử nhân Hóa dược Cử nhân Hóa Phân tích Cử nhân Khoa Học Môi trường Cử nhân sư phạm  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn