Nguyễn Trường Tiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,516,590

 
Mục này được 1466 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trường Tiên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/04/1987
Nơi sinh: Tân An, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Quê quán Tân An, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Hóa học; Tại: Trường đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Hóa lý và hoá lý thuyết; Tại: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia - Hồ Chí Minh
Dạy CN: Hoá lý
Lĩnh vực NC: Hoá lý dược - Thiết kế thuốc chữa bệnh sử dụng công cụ hoá tính toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733327; Mobile: 0934813579
Email: nttien@due.udn.vn; ngonguyentruongtien@gmail.com;
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010 - nay: Giảng viên, Bộ Môn hoá lý, Khoa Hoá học, Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
2014-2016: Học viên cao học, chuyên ngành Hoá lý và Hoá lý thuyết, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia - Hồ Chí Minh
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn