Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ngtruongtien' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,972,279

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Động hoá học
Ngành: Hoá học
 2016 Cử nhân hoá dược  Trường đại học Sư phạm
[2]Hóa đại cương 1
Ngành: Hoá học
 2012 Cử nhân hóa Phân tích Cử nhân hóa Dược Cử nhân Khoa học Môi trường
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Hóa đại cương 2
Ngành: Hoá học
 2012 Cử nhân Hóa Dược Cử nhân Hóa Phân tích Cử nhân Khoa học Môi trường
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Thực hành hóa đại cương
Ngành: Hoá học
 2010 Cử nhân Hóa dược Cử nhân Hóa Phân tích Cử nhân Khoa học Môi trường Cử nhân Sư phạm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[5]Thực hành hóa lý
Ngành: Hoá học
 2010 Cử nhân Hóa dược Cử nhân Hóa Phân tích Cử nhân Khoa Học Môi trường Cử nhân sư phạm  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn