Nguyễn Công Luyến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 45,949,017

 
Mục này được 7732 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Công Luyến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/12/1989
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng; Tại: Đại học Nagoya - Nhật Bản
Dạy CN: Các phương pháp số, Tính toán kết cấu trên máy tính
Lĩnh vực NC: Lập trình và ứng dụng phương pháp số giải các bài toán kết cấu, Nghiên cứu ứng xử của các kết cấu bê tông bị ăn mòn
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3841296; Mobile: (+84) 935 072 227
Email: congluyenbkdn@gmail.com; ncluyen@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 12, 2012 đến nay: Giảng dạy tại khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thí nghiệm và xây dựng mô hình dự đoán sự phát triển vết nứt và đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn . Chủ nhiệm: Nguyễn Công Luyến. Mã số: T2018-02-48. Năm: 2018. (Jan 22 2019 4:25PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu so sánh giải pháp sàn liên hợp (composite) thép - bê tông và sàn BTCT thường cho nhà cao tầng ở Việt Nam. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Công Luyến. Thành viên: . Mã số: T2013-02-CBT85. Năm: 2013. (Mar 11 2015 3:01PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CỦA DẦM CHỊU LỰC CẮT KHI LỰC DÍNH GIỮA BÊ TÔNG VÀ CỐT DỌC CHỊU KÉO BỊ SUY GIẢM CỤC BỘ. Tác giả: Nguyễn Công Luyến. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: Số 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 43-46. Năm 2018. (Aug 5 2018 6:32PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG ĂN MÒN CỐT THÉP ĐẾN KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP BẰNG MÔ HÌNH 3D-RBSM. Tác giả: Nguyễn Công Luyến. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường. Số: 62 (09-2018). Trang: 17-24. Năm 2018. (Oct 31 2018 9:31AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ANALYSIS OF CORROSION-INDUCED CRACK PROPAGATION OF RC MEMBERS MODELING BY CORROSION EXPANSION PRESSURE AROUND BEAM ELEMENT. Authors: Cong Luyen Nguyen, Hikaru Nakamura, Taito Miura, Yoshihito Yamamoto. Proceedings of the Japan Concrete Institute. No: 39. Pages: 961-966. Year 2017. (Jul 29 2017 6:41PM)
[2]Presentations: Numerical investigation on shear behavior of RC beams with local bond deterioration. Authors: Cong Luyen Nguyen, Hikaru Nakamura, Yoshihito Yamamoto, Taito Miura. 18th International Summer Symposium, JSCE, At Sendai, Japan. Pages: 89-90. Year 2016. (Jul 29 2017 6:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn