Nguyễn Đoàn Thảo Chi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 35634 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đoàn Thảo Chi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh; Tại: Đại học Huddersfield
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0901996717
Email: ndtchi@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Đào tạo:
2007-2011: Học tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Công tác:
Từ 1/10/2011 đến nay: Giảng viên khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Từ 2017 đến nay: Giảng viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đề xuất các biện pháp nâng cao kĩ năng viết văn tranh luận của sinh viên khoa tiếng Anh tập trung khía cạnh thể hiện độ Mạch lạc.(Improving Argumentative Essay Writing Skills of Students of the English Department through Focus on Coherence).. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Thành viên: Nguyễn Đoàn Thảo Chi. Mã số: Đ 2013-05-27. Năm: 2014. (Feb 13 2015 11:55PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Các hoạt động sau khi nghe của sinh viên năm nhất khoa Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: Nguyễn Đoàn Thảo Chi. Mã số: T2012-05-07. Năm: 2012. (Jun 4 2013 8:29PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng bảng tiêu chí đánh giá độ mạch lạc cho kĩ năng viết bài văn tranh luận của sinh viên khoa Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh, Nguyễn Đoàn Thảo Chi. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1859-1531. Trang: 66-72. Năm 2015. (Sep 12 2015 10:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn